Trävaror Sågverket Historia Kontakta oss

KARLA TRÄ AB´s sågverk ligger ca 20 km väster om Jönköping, på gränsen mellan Småland och Västergötland.
KARLA TRÄ AB
använder råvaror från närområdet och värnar om kontakten med de privata skogsägarna. Vi är bygdens förädlingsindustri av skogsråvara och den lokala köparen av alla skogsprodukter.

VI KAN HJÄLPA DIG MED


Virkesköp - Sågverk
Vi köper allt vad Din skog producerar-leveransvirke, avverkningsuppdrag och rotposter.


Avverkning
För dig som vill ha hjälp med avverkning, har vi resurser att med rationella metoder utföra både slutavverkning och gallring.


Rådgivning och information
Att sköta skog kräver kunskap. Vi kan ge våra leverantörer och uppdragsgivare råd och information.


För mer skogsinfo och råvarufrågor     Kontakta - Inköp

Erik Kjellberg
Tel: 036 / 250 56
Mob: 070 / 666 95 71
E-mail:
info@karlatra.se