Karla-Trä_logo

KARLA TRÄ AB´s
sågverk ligger ca 20 km väster om Jönköping, på gränsen mellan Småland och Västergötland. 

Vi använder råvaror från närområdet och värnar om kontakten med de privata skogsägarna. Vi är bygdens förädlingsindustri av skogsråvara och den lokala köparen av alla skogsprodukter.

VI KAN HJÄLPA DIG MED

karlatra_webb_20

Råvaruinköp

Vi köper allt vad Din skog producerar-leveransvirke, avverkningsuppdrag och rotposter.

karlatra_webb_23

Avverkning

För dig som vill ha hjälp med avverkning, har vi resurser att med rationella metoder utföra både slutavverkning och gallring.

karlatra_webb_3

Rådgivning och information

Att sköta skog kräver kunskap.
Vi kan ge våra leverantörer och uppdragsgivare råd och information.

För mer skogsinfo och råvarufrågor. Kontakta Inköp

Erik Kjellberg
Tel: 036 / 250 56
Mob: 070 / 666 95 71
E-mail: erik@karlatra.se

TRÄVAROR

KARLA TRÄ AB producerar sågade trävaror av gran och fur. Genom vår moderna såglinje har vi möjlighet att framställa diverse olika dimensioner.
Virket torkas i kammartorkar till önskad fukthalt.Vi levererar även maskinellt hållfasthetsorterat Virke

För mer info och förfrågningar. Kontakta Försäljning

Anders Larsson
Tel: 036 / 250 56
Mob: 070 / 576 64 79
E-mail: anders@karlatra.se

SÅGVERKET

Sågproduktionen bedrivs i ändamålsenliga lokaler med en modern maskinpark. 10 Personer är sysselsatta med produktion.

Därefter följer stockens väg genom AB KARLA TRÄ enligt följande:
• Inmätning och sortering
• Avbarkning i barkmaskin
• Reducering och sågning i blockning, delning och kantningslinje
• Råjustering och sortering efter spec. dimensioner
• Paketering
• Torkning i kammartorkar
• Justering och kvalitetssortering

Paketering och emballering

Alla bioprodukter från sågningen tas om hand; cellulosaflis till massafabriker, spån till spånskivefabriker, och bränsle till lantbrukare.

Barken används som bränsle för att värma upp produktionslokalerna och torkanordningar. Spill i egentlig bemärkelser förekommer inte.

För närvarande producerar KARLA TRÄ 20 000 kbm sågad vara per år. Företagets intentioner är att på sikt öka produktionen till ca 25 000 kbm per år. Företaget är miljöprövat enligt miljöskyddslagen, och har därvid erhållit tillstånd för den högre produktionen.

 

För mer info och förfrågningar. Kontakta PRODUKTION

Anders Larsson
Tel: 036 / 250 56
Mob: 070 / 576 64 79
E-mail: anders@karlatra.se

Kontakta oss

karlatra_anders

Anders Larsson
Tel: 036 / 250 56
Mob: 070 / 576 64 79
E-mail: anders@karlatra.se

karlatra_webb_22

Erik Kjellberg
Tel: 036 / 250 56
Mob: 070 / 666 95 71
E-mail: erik@karlatra.se

Sociala medier

Karla-Tra_small

Skogsbruksplan

Här kommer du åt din skogsbruksplan

Till eskog.se

Kontakta Karla Trä AB Bottnaryd vid köp och försäljning. 
Gynna din hemorts förädlingsindustri vid försäljning av skogsprodukter.

Tel: 036 - 250 56
Fax: 036 - 250 16
email: info@karlatra.se

Copyright © 2019 Karla Trä | Made with in JKPG